Check de informatie over het super Nimmafest!

 

Agenda – binnenkort

  1. Zomervakantie

    juli 17 - augustus 25
  2. Nimmafest eindelijk

    oktober 6 16:00 - 22:00
 
 

De Jorismavo is een kleinschalige, reguliere school voor vmbo-t. De kracht van de school ligt in de kwaliteit van het onderwijs en de aanvullende ondersteuning. Doordat elke leerling gezien en gehoord wordt, voelt iedereen zich snel thuis. Dat geldt zowel voor de leerlingen als voor de ouders/verzorgers. Het contact met de mentor en de school verloopt langs korte lijnen en er wordt snel en efficiënt gecommuniceerd. Onderwijs en individuele ondersteuning vormen voor ons een onlosmakelijk geheel. De kleinschaligheid maakt niet alleen dat de voorwaarden voor leer- en examenresultaten goed zijn. We zijn tevens in staat om een duurzaam veilig en warm schoolklimaat te scheppen. Daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling in van onze leerlingen (leefstijl, burgerschap, cultuur en vakoverstijgende vaardigheden).

In de afgelopen jaren heeft de school vooral gefocust op kwaliteitsverbetering en dat bleef niet onopgemerkt. We ontvingen het predicaat Excellente school in 2015. Deze toekenning volgde op het Kwaliteitszegel, dat aan de school werd gegeven door de Keuzegids, een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen in Nederland beoordeelt en vergelijkt. De Keuzegids plaatst onze school daarmee bij de beste scholen voor VMBO-T van Nederland. Wij zijn erg trots op deze prijzen en zien het als erkenning en bevestiging van onze manier van werken en het behalen van prima resultaten met de leerlingen.

De resultaten zijn al jaren bovengemiddeld. In schooljaar 2015-2016 behaalde 94% van onze leerlingen in klas vier hun diploma. Drie leerlingen kregen zelfs de toevoeging cum laude op hun diploma.

De Jorismavo maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen waartoe ook het Canisius College, NSG Groenewoud en het Kandinsky College behoren. We onderhouden nauwe banden met onze collega-scholen.

U bent van harte welkom!

 
 

Laatste mededeling